Nivaa-3-D69-3.jpg

Bitterlav

IMG_3299-kopia.jpg

Bitterlaven (Pertusaria amara) är en vanlig skorplav på lövträd i södra Sverige. Den saknas i större delen av Norrland. Endast en bit upp längs den norrländska östersjökusten finns den.

Laven är lätt att känna igen på de vita soralfläckarna, som sitter på en gråvit bål. Bilden visar en bitterlav som är fotograferad i fuktig väderlek. Bålen får då en mera grågrön färg.Vid tveksamhet kan man skrapa lite av det vita på soralen och sätta på tungan. Efter en stund känner man den intensivt beska smaken. Den korta väntetiden beror på att smakämnet skall transporteras till de smaklökar som är känsliga för beskt. De sitter ganska långt bak mot tungroten.