Nivaa-3-D69-3.jpg

Bokvårtlav

8039-Bokvaartlav-kopia.jpg

Bokvårtlaven Pyrenula nitida är en skorplav som bildar olivgröna svagt glänsande bålar på slät bark. Ytan är beströdd med millimeterstora vårtlika perithecier. Man finner den på äldre bokar i gamla bokskogar. Det är en art som visar att bokskogen har lång kontinuitet på platsen. På rödlistan är den klassad som Nära hotad.Utbredningen är sydvästlig. De flesta förekomsterna är i Skåne, Blekinge, Halland och södra Småland (800 lokaler). De flesta fynden kommer från Halland. Arten har minskat kraftigt. Vid återinventering i Skåne i slutet av 1980-talet återfanns den endast på 50% av lokalerna.

IMG_0045-Bokvaartlav-1024-4.jpg

Så här såg den ut vid sjön Åsnen en höstdag.