Nivaa-3-D69-3.jpg

Lavar

6506-Slaanlav-kopia.jpg7016-Vinterlav-kopia-2.jpg8036-Havstulpanlav-kopia-4.jpg10366-Slaanlav-kopia-2.jpg10362-Lunglav-kopia-2.jpg

Lavarna är svampar som samarbetar med växter. Det du ser av laven är svampen. Den växer som ett skal över encelliga alger eller bakterier, som finns skyddade inne i laven.

Lavarna får det mesta av sin näring från regnvattnet. Som du kanske förstår, blir det inte mycket tillväxt. Lavarna växer väldigt långsamt. Vissa lavar, som växer på sten, utsöndrar en syra, som gör att underlaget vittrar sönder och mineralämnen frigörs. På så sätt får laven och växter i omgivningen större tillgång till mineralämnena.

Lavarna är bra miljöindikatorer. Vissa lavar är känsliga för försurning och de saknas där regnvattnet är försurat. Andra lavar är konkurrenssvaga och konkurreras ut vid förorening från t. ex. vägar. 

Man delar ibland in lavarna i tre grupper som bygger på utseende (inte släktskap). De tre grupperna är:

Skorplavar. De växer tryckta, som en beläggning, över underlaget.

Busklavar. De har en busklikt förgrenad bål.

Bladlavar. De har en bål, som är utbredd som lite bredare blad.

De lavar som har cyanobakterier som "fotosyntetiserande komponent" kan under vissa förhållanden ge ett tillskott till kväveförsörjningen i ett växtsamhälle.

Några ordförklaringar till facktermer i texten

Apothecium, apotehecier   en fruktkropp, vanligen skivlik eller skålformad, där svampkomponemtems sporer bildas.

Cephaloidier   samlingar av blågröna alger hos lavar som har grönalger som algkomponent.

Cilier   trådlika utskott från lobernas kanter.

Cortex   bark.

Epifytisk   växer på växter utan att skada värdväxten.

Epilitisk   växer på sten.

Fattigbark   bark med lågt pH t. ex. barrträd björk och bok.

Fertil   med fruktkroppar.

Fibriller   korta utskott hos t. ex. skägglavar.

Fragmentation   bitar av bålen lossnar. bitarna kan sedan växa vidare.

Hymenium   det skikt i fruktkroppen där sporer bildas.

Isidier   spridningskroppar som innehåller både svamp- och algkomponent.

Lob   plattad del av bålen.

Märgsträng   seg, trådlik bildning i märgen hos skägglavarna.

Navlad   (blad)-laven är fäst i en punkt mot underlaget.

Soral   förökningsorgan där soredier bildas.

Soredier   vegetativa förökningskroppar. De består av ett hyfnystan som innehåller algceller men saknar bark.