Nivaa-3-D69-3.jpg

Lunglav

IMG_1314-kopia-Lavrik-bokskog-Lunglav-1024.jpg

Lunglaven (Lobaria pulmonaria) växer i flera olika miljöer. Den vill ha fuktigt klimat, men ändå tillräckligt med ljus för fotosyntesen. Fotosyntesen sköts delvis av cyanobakterier.

Mest växer den på träd. I södra Sverige på ädellövträd och i norr på främst asp, sälg och rönn. I norr är lunglaven vanligare än i söder. det händer att den även sätter sig på stenblock och klippor. Jag har sett växande lunglav på marken i Skåne.

Eftersom laven är extra känslig för luftföroreningar, så är den sällsynt. Den är en viktig signalart som visar att på lokalen har det vuxit skog i flera generationer. Sådana skogar hyser oftast en hel del andra sällsynta lavar och svampar. Områden med fertil lunglav är extra fina naturvärden.

Bilden visar hur lunglaven ser ut i fuktig väderlek. I torrt tillstånd är den grågrön - brun. Bladytan är täckt av åsar, så hela laven ser skrynklig ut. Undersidan är ljusbrunt luden med ljusare kala ytor.

I de gröna områdena på lunglaven finns grönalger. De mörka fläckarna på ytan innehåller istället cyanobakterier.