Nivaa-3-D69-3.jpg

Masklav

IMG_2410-Masklav-1024-3.jpg

Masklaven, Thamnolia vermicularis, är en speciell organism på så sätt att man har aldrig träffat på någon form av sexuell förökning hod den. Den producerar inte heller några andra typer av spridningsenheter som andra lavar har. Trots denna avsaknad av spridningsenheter finns laven spridd på både norra och södra halvklotet.

Bålen består av 5-10 cm långa masklika gråvitaktiga ihåliga grenar, som ligger på marken. Man kan tänka sig att hela eller delar av bålen kan spridas, men det kan knappast vara hela förklaringen till den världsvida spridningen. I Sverige förekommer den på Gotland och Öland (bilden) samt i fjälltrakterna.