Nivaa-3-D69-3.jpg

Norrlandslav

IMG_2725-Norrlandslav-1024.jpg
När man går i Norrländska skogar, eller för den del även mera öppna hedar, kan man inte undgå att lägga märke till den stora bladlaven som sticker upp i riset eller mossan. I torrt tillstånd är färgen ljust grågrönaktig. Den ljusa färgen avviker mot övrig växtlighet, så det är svårt att missa den. Om den emellertid blir fuktig så ändras färgen och blir efter ett tag rent grön. 

Namnet anger att Norrlandslaven är nordlig, men den förekommer ner till Småländska höglandet.

Du ser på bilderna att dessa exemplar är beströdda av mörkare fläckar. Det är så att norrlandslaven har två olika algkomponenter dels en vanlig alg, men i de mörka fläckarna finns istället en cyanobakterie. De är ju fördelaktigt att ha en symbiont som är en kvävefixerare i den ofta kvävefattiga miljön där nedbrytningen är långsam.

På de spatelformade bildningarna nedan bildas de bruna sporerna.

IMG_4276-Norrlandslav-1024.jpg

IMG_2724-Norrlandslav-1024-2.jpg