Nivaa-3-D69-3.jpg

Pukstocklav

IMG_3263.JPG 

Pukstocklaven (Hypogymnia tubulosa) liknar den mera vanliga blåslaven. Skillnaden är att soralen inte är läppformade som hos blåslaven.  Eftersom pukstocklavens lober är nästan slutna, så blir soralen rundade.

Pukstocklaven växer ofta tillsammans med blåslav. Man ser den mest på grenar av gran och björk, men även på andra trädslag. Den förekommer liksom blåslaven i hela landet.