Nivaa-3-D69-3.jpg

Saltlav

IMG_7002-Saltlav-vaegglav-800-2.jpg

Bilden visar en Stenig havsstrand. Den kunde kanske vara var som helst vid västkusten. Denna visar en del av stranden på Hallands väderö. Jag ser att stenarna längst ner mot vattnet är alla svarta upp till en viss nivå. Sedan följer en smal grå zon innan stenen får en företrädesvis gul mössa av främst orangelavar.

IMG_7001-Saltlav-vaegglav-800.jpg Saltlaven Verrucaria maura Är en skorplav som förekommer i strandkanten särskilt på nordexponerade stenar och klippor.

Den bildar en tunn skorpa som spricker upp vid torka. Den växer i en zon som sträcker sig strax över högvattengränsen. Man kan säga ungefär så långt som vågorna kan nå.Kommer man högre upp ersätts saltlaven av andra arter. Ofta med de gula arterna inom släktet Caloplaca (se bild ovan).