Nivaa-3-D69-3.jpg

Skriftlav

20141114_111450-Skriftlavar.jpg

Skriftlaven Graphis  scripta är en av skorplavarna bålen är mycket tunn. Det bästa kännetecknet är de långsträckta apothesierna, som på ett sätt liknar blyertsstreck. Skriftrlaven växer på slät bark ofta vid basen på många lövträd. Utbredningen sträcker sig från söder upp till mellersta Sverige.

IMG_5259-Skriftlavar.JPG