Nivaa-3-D69-3.jpg

Slånlav

IMG_0524-Slaanlav-bitterlav.JPGSlånlaven (Evernia prunastri) är en buskformig lav. Den växer på träd och buskar i så gott som hela landet. Det är bara i norr, som förekomsten avtar. På bilden till vänster ser du ett träd vars bark är helt täckt av mossor och lavar. Busklaven på bilden är slånlav.

Lavens grenar är grågröna på ovansidan. Undersidan är vit. Det skall man titta efter, för gällav, som kan vara snarlik i utseendet, är svart på undersidan.

Slånlaven hör inte till de lavar som är känsligast för luftföroreningar, men den trivs å andra sidan inte heller där luften är mycket förorenad. Det gör att den har ett visst indikatorvärde när man använder lavar som indikatorer för luftföroreningar. I stadsmiljö och intill kraftigt trafikerade gator och vägar trivs den inte. Man kan ibland se exemplar, som kämpar i den ogynnsamma miljön. De är då inte så väl utvecklade som exemplaret på den nedre bilden.

10366-Slaanlav-kopia-3.jpg