Nivaa-3-D69-3.jpg

Tagellavar

Tagellavarna delas i i två släkten det ena Alectoria (3 arter) och Bryoria (ca 15 arter) Utseendemässigt kan förväxlas med skägglavarna, men medan skägglavarna har en märgsträng så saknar tagellavarna en sådan.

Fjälltagellav Alectoria ochroleuca

IMG_8363-Handoel-Fjaelltagellav-1920.jpg

Fjälltagellaven är en karaktärsart på den lavrika fjällheden, men den förekommer också ner i skogslandet. Då främst på platser som är exponerade t. ex. klippor och hällmarker.

Kännetecken är den ljusa färgen och det upprätta växtsättet. Grenarna är styva vilket gör att den kan bli uppåt decimetern hög. Fjälltagellaven växer ofta tillsammans med andra lavar. detkan då vara svårt att skilja ut den från de övriga. Ett viktrigt kännetecken är att den är i detta sammanhanget ensam om att ha mörka grenspetsar.