Nivaa-3-D69-3.jpg

Vinterlav

IMG_1781.JPG

IMG_1784.JPGVinterlaven (Parmelia centrifuga) är en lav som man lägger märke till när man kommer till Norrland. Den avtar söderut i Sverige och kommer man ner till Skåne, så finner man inte den. Norrut i landet täcker den stora delar av stenar och block med sina nästan koncentriska ringar. Ringarna uppstår på så sätt att bålen växer till i kanterna och så dör de inre delarna efter hand. Närbilden till vänster visar den ljust gulgröna tillväxtzonen, som här har rikligt med apotecier.

Bilderna på denna sida är tagna i Härjedalen. Här finns det gott om tallskog med rlkligt med block ock sten. Dessa skogar där träden växer glesare och långsammare än i södra Sverige hyser en ofta artrik lavflora.